طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رهبانیت به انگلیسی رهبانیت یعنی چه

رهبانیت

frock
monasticism
monkery
monkhood

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها