طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه روشنایى که در اثر انعکاس نور یخ درافق پیدا مى شود به انگلیسی روشنایى که در اثر انعکاس نور یخ درافق پیدا مى شود یعنی چه

روشنایى که در اثر انعکاس نور یخ درافق پیدا مى شود

icebink

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها