معنی و ترجمه کلمه روشن فکرى به انگلیسی روشن فکرى یعنی چه

روشن فکرى

enlightenment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها