طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه روش و فرضیه اى که مبنى بر تجربه و آزمایش باشد به انگلیسی روش و فرضیه اى که مبنى بر تجربه و آزمایش باشد یعنی چه

روش و فرضیه اى که مبنى بر تجربه و آزمایش باشد

empircism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها