طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه روى پاشنه چرخیدن به انگلیسی روى پاشنه چرخیدن یعنی چه

روى پاشنه چرخیدن

pivot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها