طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه روى پرده سینمایا تلویزیون نمایش دادن به انگلیسی روى پرده سینمایا تلویزیون نمایش دادن یعنی چه

روى پرده سینمایا تلویزیون نمایش دادن

screen

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها