طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ریشه کردن حاشیه پارچه به انگلیسی ریشه کردن حاشیه پارچه یعنی چه

ریشه کردن حاشیه پارچه

faggot
fagot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها