معنی و ترجمه کلمه ریش شدن به انگلیسی ریش شدن یعنی چه

ریش شدن

ulcerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها