طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زائدالوصف به انگلیسی زائدالوصف یعنی چه

زائدالوصف

unutterable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها