طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زائده طویل و باریک عقب بیضه که شامل مجارى خروجى منى است به انگلیسی زائده طویل و باریک عقب بیضه که شامل مجارى خروجى منى است یعنی چه

زائده طویل و باریک عقب بیضه که شامل مجارى خروجى منى است

epididymis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها