طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زائده نزدیک دهان به انگلیسی زائده نزدیک دهان یعنی چه

زائده نزدیک دهان

mouthpart

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها