طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زائیدن به انگلیسی زائیدن یعنی چه

زائیدن

bear
breed
bring out
calve
farrow
generate
litter
produce
teem

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها