طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زائیده شده به انگلیسی زائیده شده یعنی چه

زائیده شده

born

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها