معنی و ترجمه کلمه زاج سفید به انگلیسی زاج سفید یعنی چه

زاج سفید

alumآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها