معنی و ترجمه کلمه زاج سفید به انگلیسی زاج سفید یعنی چه

زاج سفید

alum


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها