طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زاد و ولد از راه جفت گیرى به انگلیسی زاد و ولد از راه جفت گیرى یعنی چه

زاد و ولد از راه جفت گیرى

gamogenesis

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها