طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زارع سهم گیر به انگلیسی زارع سهم گیر یعنی چه

زارع سهم گیر

share cropper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها