طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زانوهایى که هنگام راه رفتن به هم مى خورند به انگلیسی زانوهایى که هنگام راه رفتن به هم مى خورند یعنی چه

زانوهایى که هنگام راه رفتن به هم مى خورند

knock knees

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها