طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زاویه مستوى به انگلیسی زاویه مستوى یعنی چه

زاویه مستوى

plane angle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها