معنی و ترجمه کلمه زاویه نصف النهار جغرافیایى به انگلیسی زاویه نصف النهار جغرافیایى یعنی چه

زاویه نصف النهار جغرافیایى

hour angle

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها