طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زاویه یا قوس داراى 60 درجه به انگلیسی زاویه یا قوس داراى 60 درجه یعنی چه

زاویه یا قوس داراى 60 درجه

sextant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها