طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زاویه به انگلیسی زاویه یعنی چه

زاویه

angle
canton
hermitage
in

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها