طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زایمانى به انگلیسی زایمانى یعنی چه

زایمانى

bostetric
obstetric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها