طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبانه دار کردن به انگلیسی زبانه دار کردن یعنی چه

زبانه دار کردن

spline
tang
tenon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها