طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبانه کشیدن به انگلیسی زبانه کشیدن یعنی چه

زبانه کشیدن

flame
lick
low

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها