معنی و ترجمه کلمه زبانه یا برجستگى چرخ که در فواصل معین به چرخ دیگر مى خورد به انگلیسی زبانه یا برجستگى چرخ که در فواصل معین به چرخ دیگر مى خورد یعنی چه

زبانه یا برجستگى چرخ که در فواصل معین به چرخ دیگر مى خورد

trippet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها