طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبانواره به انگلیسی زبانواره یعنی چه

زبانواره

pseudolanguage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها