طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبانى شکل به انگلیسی زبانى شکل یعنی چه

زبانى شکل

lingulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها