طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان آمیخته با زبان هاى دیگر به انگلیسی زبان آمیخته با زبان هاى دیگر یعنی چه

زبان آمیخته با زبان هاى دیگر

lingua franca

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها