طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان الگول 60 به انگلیسی زبان الگول 60 یعنی چه

زبان الگول 60

Algol 60

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها