طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان الگول 68 به انگلیسی زبان الگول 68 یعنی چه

زبان الگول 68

Algol 68

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها