طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان اکد که قبل از زبان آشورى رایج بوده و در کتیبه هاى میخى دیده شده است به انگلیسی زبان اکد که قبل از زبان آشورى رایج بوده و در کتیبه هاى میخى دیده شده است یعنی چه

زبان اکد که قبل از زبان آشورى رایج بوده و در کتیبه هاى میخى دیده شده است

accadian

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها