معنی و ترجمه کلمه زبان باستانى ایران به انگلیسی زبان باستانى ایران یعنی چه

زبان باستانى ایران

avestan

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها