طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان بسته به انگلیسی زبان بسته یعنی چه

زبان بسته

dumb

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها