طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان تشریح نحو به انگلیسی زبان تشریح نحو یعنی چه

زبان تشریح نحو

syntax language

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها