طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان تفسیرى به انگلیسی زبان تفسیرى یعنی چه

زبان تفسیرى

interpretive language

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها