طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان متعارف به انگلیسی زبان متعارف یعنی چه

زبان متعارف

standard language

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها