طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان مخصوص کرها به انگلیسی زبان مخصوص کرها یعنی چه

زبان مخصوص کرها

sign language

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها