طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان نمادى به انگلیسی زبان نمادى یعنی چه

زبان نمادى

symbolic language

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها