طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان ویژه به انگلیسی زبان ویژه یعنی چه

زبان ویژه

cant
idiom
lingo

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها