طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبردست به انگلیسی زبردست یعنی چه

زبردست

deft
dexterous
dextrous
habile
proficient
versed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها