طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبر کردن به انگلیسی زبر کردن یعنی چه

زبر کردن

roughen

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها