طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زجاجى به انگلیسی زجاجى یعنی چه

زجاجى

galssy
glassy
hyaline
hyaloid
vitreous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها