طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخمه به انگلیسی زخمه یعنی چه

زخمه

pick
plectrum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها