طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخمى نشده به انگلیسی زخمى نشده یعنی چه

زخمى نشده

unscathed
wound less

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها