طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخمى که تیر مى کشد به انگلیسی زخمى که تیر مى کشد یعنی چه

زخمى که تیر مى کشد

stabber

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها