طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخم آتشک به انگلیسی زخم آتشک یعنی چه

زخم آتشک

chancroid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها