طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخم عمیقى که غالباً به وسیله مجراى پیچاپیچى بداخل مربوط است به انگلیسی زخم عمیقى که غالباً به وسیله مجراى پیچاپیچى بداخل مربوط است یعنی چه

زخم عمیقى که غالباً به وسیله مجراى پیچاپیچى بداخل مربوط است

fistula

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها