طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخم ناپذیر به انگلیسی زخم ناپذیر یعنی چه

زخم ناپذیر

invulnerable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها