طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخم و قرحه کوچک مخصوصاً در دهان به انگلیسی زخم و قرحه کوچک مخصوصاً در دهان یعنی چه

زخم و قرحه کوچک مخصوصاً در دهان

canker sore

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها