طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زخم پذیر به انگلیسی زخم پذیر یعنی چه

زخم پذیر

vulnerable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها